Abdusselam ESEN
Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR
Adli Sicil Bürosu

Aysun AKPUNAR
Bilgisayar İşletmeni

Adli Sicil Bürosu Dahili Tel: 251

 Adli sicil belgenizi e-Devlet Kapısı üzerinden almak için tıklayınız.

ADLİ SİCİL KAYDI BAŞVURULARI  

5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 5 ve 6 ncı maddeleri ile Adli Sicil Yönetmeliği'nin 12 ve 13 üncü maddelerine göre;

Adli sicil bilgilerinin verilebileceği kişi ve merciler ;
- Kamu kurum ve kuruluşları,
- Adli sicil kaydının ait olduğu kişi,
- Başvurunun bizzat veya özel yetki içeren vekalet ibrazı koşuluyla vekiller.

Adli sicil bilgisi taleplerinde;
- Adli sicil bilgisinin ne amaçla istendiğinin belirtilmesi,
- Kimlik bilgilerin eksiksiz olarak gösterilmesi,
- Dilekçenin imzalı olması zorunludur

Adli sicil bilgilerini verebilecek merciler;
- Mahalli adli sicillerde o yer Cumhuriyet Savcılıkları,
- Merkezi adli sicilde Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü
- Asliye mahkemeleri olmayan yerlerde kaymakamlıklar verir

Dilekçe Örnekleri :

- Resmi kurum, özel iş için dilekçe örneği
- Ehliyet için dilekçe örneği

ADLİYEMİZ
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Zile Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←