Abdusselam ESEN
Cumhuriyet Başsavcısı
RESMİ KURUMLAR
Gönüllü Çalışanlar

Gönüllü Çalışan Kime Denir :

Kişilerin kendi istekleri doğrultusunda Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü veya Bürosunda hükümlü ve sanıkların toplumsal bütünlüğünün sağlanması amacı ile görüşme ,ev ve iş yeri ziyareti hizmetlerinde bulunan ve bunları Yönetmelikte belirtilen ilkeleri gözeterek yerine getiren kişilere gönüllü çalışan denir.

Gönüllü Çalışabilmek İçin Aranan Kriterler :

- Türk vatandaşı olmak
- Başvuru tarihinde yirmi bir yaşını bitirmiş olmak
- 14/07/1965 tarihli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin genel şartlar başlıklı 5. bendinde sayılı suçlardan hükümlü bulunmamak.

Gönüllü Çalışma Başvurusu

Gönüllü çalışmak isteyen kişi Şube Müdürlüğü veya Büroya dilekçe ile başvurur.
- Şube Müdürlüğü veya Büroca resen araştırma yapılabilir.
- Gönüllülerden yerleşim yeri belgesi ,Cumhuriyet Savcılığından alınacak iyi hal belgesi ve gönüllü başvuru formunun doldurulması istenir.
- Başvurular ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından değerlendirilerek Cumhuriyet Başsavcısının onayına sunulur.
- Başvurusu kabul edilen kişilere Şube Müdürlüğü veya Büro tarafından ‘’kimlik

ADLİYEMİZ
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Zile Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2015 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←